Mimořádné události

Tornádo

Trinka and Sam

Ke stažení: https://www.nctsn.org/.../trinka_and_sam_the_swirling

dostupné z: https://piploproductions.com/stories/trinka-and-sam-tornado/ 

My Tornado story

kde stažení: file:///C:/Users/Jana/Downloads/MyTornadoStory-PreschoolEdition.pdf 

dostupné z https://www.researchgate.net/.../545cfbd80cf2748.../download


Otis and the Tornado 

ke shlédnutí: https://www.youtube.com/watch?v=fKwautnw3vA

Tornadoes! 

ke shlédnutí: https://www.youtube.com/watch?v=dZDy1ACSVJE&t=244s 

Vytvořte si webové stránky zdarma!